/

Niniejsza strona jest stroną informacyjną usługi przeglądania WMS zgodnej ze specyfikacją standardu OGC WMS[1].
Aby uzyskać efekty działania usługi należy wywołać ją z odpowiednimi parametrami zgodnymi ze specyfikacją.
Poniżej podano opisy i przykłady trzech podstawowych zapytań usługi:

1. Pobranie informacji o usłudze GetCapabilities Opis Przykład
2. Pobranie fragmenu mapy GetMap Opis Przykład
3. Pobranie informacji o obiekcie GetFeatureInfo Opis Przykład

W przypadku pytań i wątpliwości, co do funkcjonowania usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
gugik@gugik.gov.pl
+48 22 532-25-31


Mapa pokazująca jednostki włączone do usługi
Liczba dodanych usług - 46
2019-118 127 731
2019-1216 302 137
2020-0123 326 466
2020-0223 426 198
2020-0321 572 086
2020-043 381 347
2020-0531 269 220
2020-0627 146 882
2020-0731 239 611
2020-0835 799 164
2020-0936 579 552
2020-1026 918 046
Σ285 088 440

Statystyki wykorzystania usługi