/

Niniejsza strona jest stroną informacyjną usługi przeglądania WMS zgodnej ze specyfikacją standardu OGC WMS[1].
Aby uzyskać efekty działania usługi należy wywołać ją z odpowiednimi parametrami zgodnymi ze specyfikacją.
Poniżej podano opisy i przykłady trzech podstawowych zapytań usługi:
1. Pobranie informacji o usłudze GetCapabilities Opis Przykład
2. Pobranie fragmenu mapy GetMap Opis Przykład
3. Pobranie informacji o obiekcie GetFeatureInfo Opis Przykład

W przypadku pytań i wątpliwości, co do funkcjonowania usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa
e-mail: gugik@gugik.gov.pl, tel: +48 22 532-25-31
Mapa pokazująca jednostki włączone do usługi
Liczba dodanych usług - 329
2020-02148 409
2020-03249 193
2020-0486 211
2020-05289 173
2020-06411 373
2020-07520 160
2020-08432 883
2020-09403 165
2020-10343 818
2020-11498 275
2020-12348 490
2021-01436 396
2021-02442 004
2021-03735 810
2021-04743 925
2021-05772 952
2021-06858 689
2021-071 962 765
2021-081 966 819
2021-091 088 295
2021-101 666 624
2021-112 881 258
2021-123 088 620
2022-012 875 563
2022-021 947 285
2022-031 896 982
2022-041 603 569
2022-051 715 133
2022-061 412 268
2022-071 786 249
2022-081 963 671
2022-091 930 306
2022-101 384 553
2022-111 985 192
2022-121 367 750
2023-011 617 173
2023-021 126 518
2023-031 478 191
2023-041 049 896
2023-051 018 018
2023-06894 624
2023-07982 040
2023-081 349 028
2023-09803 506
2023-10497 733
2023-111 050 011
2023-12916 175
2024-011 012 667
2024-02971 088
2024-031 159 866
2024-041 075 467
2024-051 070 079
2024-06700 697
2024-07473 378
Σ61 489 983

Statystyki wykorzystania usługi