/

Niniejsza strona jest stroną informacyjną usługi przeglądania WMS zgodnej ze specyfikacją standardu OGC WMS[1].
Aby uzyskać efekty działania usługi należy wywołać ją z odpowiednimi parametrami zgodnymi ze specyfikacją.
Poniżej podano opisy i przykłady trzech podstawowych zapytań usługi:
1. Pobranie informacji o usłudze GetCapabilities Opis Przykład
2. Pobranie fragmenu mapy GetMap Opis Przykład
3. Pobranie informacji o obiekcie GetFeatureInfo Opis Przykład

W przypadku pytań i wątpliwości, co do funkcjonowania usługi prosimy o kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
e-mail: gugik@gugik.gov.pl, tel: +48 22 532-25-31
Mapa pokazująca jednostki włączone do usługi
Liczba dodanych usług - 237
2020-02148 409
2020-03249 193
2020-0486 211
2020-05289 173
2020-06411 373
2020-07520 160
2020-08432 883
2020-09403 165
2020-10343 818
2020-11498 275
2020-12348 490
2021-01436 396
2021-02442 004
2021-03735 810
2021-04743 925
2021-05772 952
2021-06858 689
2021-071 962 765
2021-081 966 819
2021-091 088 295
2021-101 666 624
2021-112 496 000
Σ16 901 429

Statystyki wykorzystania usługi